André Scheffer

Vol trots presenteer ik mijn eigen onderneming als bouwadviseur. Vanuit AS3V geef ik advies in het verantwoord verduurzamen van vastgoed. Mijn doel is om op een breed maatschappelijk draagvlak zoveel mogelijk personen en partijen verbinden om te zorgen voor meer duurzaamheid in deze wereld. Ik werk op projectbasis en ben altijd op zoek naar mooie nieuwe projecten.
Hierbij gaat het om veel meer dan alleen een verbetering en aanpassing van de fysieke gesteldheid van een gebouw. Het gaat namelijk ook om aandacht voor de bewoner en/of gebruikers van het pand. Door inbreng van mijn expertise en persoonlijkheid heb ik al vele resultaten op een positieve manier aangezet en afgesloten. Door mijn onafhankelijke advies, kan de verduurzaming van een gebouw op een verantwoorde manier plaatsvinden.  

André Scheffer, AS3V Bouwadviseurs, bouwadvies verantwoord verduurzamen vastgoed, duurzaamheid, woning verduurzamen

André Scheffer

Vol trots presenteer ik mijn eigen onderneming als bouwadviseur. Vanuit AS3V geef ik advies in het verantwoord verduurzamen van vastgoed. Mijn doel is om op een breed maatschappelijk draagvlak zoveel mogelijk personen en partijen verbinden om te zorgen voor meer duurzaamheid in deze wereld. Ik werk op projectbasis en ben altijd op zoek naar mooie nieuwe projecten.
Hierbij gaat het om veel meer dan alleen een verbetering en aanpassing van de fysieke gesteldheid van een gebouw. Het gaat namelijk ook om aandacht voor de bewoner en/of gebruikers van het pand. Door inbreng van mijn expertise en persoonlijkheid heb ik al vele resultaten op een positieve manier aangezet en afgesloten. Door mijn onafhankelijke advies, kan de verduurzaming van een gebouw op een verantwoorde manier plaatsvinden.  

André Scheffer

Vol trots presenteer ik mijn eigen onderneming als bouwadviseur. Vanuit AS3V geef ik advies in het verantwoord verduurzamen van vastgoed. Mijn doel is om op een breed maatschappelijk draagvlak zoveel mogelijk personen en partijen verbinden om te zorgen voor meer duurzaamheid in deze wereld. Ik werk op projectbasis en ben altijd op zoek naar mooie nieuwe projecten. 
Hierbij gaat het om veel meer dan alleen een verbetering en aanpassing van de fysieke gesteldheid van een gebouw. Het gaat namelijk ook om aandacht voor de bewoner en/of gebruikers van het pand. Door inbreng van mijn expertise en persoonlijkheid heb ik al vele resultaten op een positieve manier aangezet en afgesloten. Door mijn onafhankelijke advies, kan de verduurzaming van een gebouw op een verantwoorde manier plaatsvinden.  

Verantwoord

Heel vaak worden er adviezen gegeven door verschillende partijen. Iedere partij heeft hierin zijn eigen belang dat zijn/haar advies wordt opgevolgd of zijn/haar product wordt toegepast. Op zichzelf kunnen dit oprechte adviezen en adequate producten zijn. Het bewaken van de integraliteit is hierbij echter van essentieel belang. Daarom bieden wij hierin onafhankelijk advies.

Daarnaast wordt vaak voorbij gegaan aan degene die gebruik maakt van het gebouw. Zo kan het, afhankelijk van diverse factoren, wellicht beter zijn om maar beperkte maatregelen toe te passen. De relatie tussen de ‘ verduurzamings-potentie’ van een gebouw, de gebruiker zelf en de wijze van het gebruik van het gebouw, is de kern van ons advies.

Verduurzamen

Verduurzamen van vastgoed is een proces van verkenning, maatwerk, voorbereiding, uitvoering, nazorg en borging, afgestemd op uw eigen toekomst!

De toe te passen maatregelen dienen op de eerste plaats goed op elkaar worden afgestemd. Vrijwel altijd is het voorkomen van energieverlies de hoogste prioriteit. Een gehele inventarisatie vindt plaats en geeft een duidelijk beeld in de ‘potentie van verduurzamingsmaatregelen’. Hierna volgt een inventarisatie van de vormen van energieopwekking (zon, wind, restwarmte e.d.) en de wijze waarop deze worden aangeboden of kunnen worden toegepast. Daarna is het beperken van deze energie of de leverantie het laatste aandachtspunt in de techniek.
Naast alle fysieke en technische maatregelen wordt aandacht geschonken aan flankerende zaken zoals bewustwording, gedrag,  juiste afstelling techniek en beste  inkoop van energie. Pas als alle aspecten zijn onderzocht kan er, rekening houdend met het gebruik of de gebruiker, een deugdelijk maatwerk-advies worden afgegeven.

Vastgoed

Wij zorgen voor het verantwoord verduurzamen van vastgoed in de breedste zin van het woord: van woning, verenigingsgebouw, bijeenkomstgebouw, kantoren tot en met bedrijfsgebouwen. Elk pand heeft zijn eigen identiteit, mogelijkheden en benadering. Daarom werken wij altijd met een advies op maat voor de betreffende gebruiker in relatie met zijn of haar huisvesting.

Mocht u als opdrachtgever besluiten om
maatregelen uit te voeren dan kunnen wij alle voorbereidingen hiervoor oppakken (opstellen technische omschrijvingen, engineering, offertes, beoordeling, gunning, planning). Tijdens de uitvoering kunnen wij toezicht houden en of directie voeren tot en met de oplevering. Na de realisatie is het belangrijk dat de verwachtingen ook uitkomen. We zullen om deze reden de techniek geruime tijd blijven monitoren en samen met u bespreken. Deze nazorg is essentieel. Daarnaast voeren wij ook aankoopkeuringen uit voor woningen en maken thermografische opnames.

We werken samen met gecertificeerde adviseurs en kunnen zorg dragen voor Energielabels en maatwerkadviezen voor Woning- (EPA-W) en Utiliteitsbouw (EPA-U) en voor een Meerjaren onderhouds- en beheersplan (mede gebaseerd op conditiemetingen). 

Wilt u advies over uw eigen vastgoed? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

verantwoord bouwadvies, duurzaamheid, parkstad, limburg, heerlen, kerkrade, onafhankelijk

verantwoord

Heel vaak worden er adviezen gegeven door verschillende partijen. Iedere partij heeft hierin zijn eigen belang dat zijn/haar advies wordt opgevolgd of zijn/haar product wordt toegepast. Op zichzelf kunnen dit oprechte adviezen en adequate producten zijn. Het bewaken van de integraliteit is hierbij echter van essentieel belang. Daarom bieden wij hierin onafhankelijk advies.

Daarnaast wordt vaak voorbij gegaan aan degene die gebruik maakt van het gebouw. Zo kan het, afhankelijk van diverse factoren, wellicht beter zijn om maar beperkte maatregelen toe te passen. De relatie tussen de ‘ verduurzamings-potentie’ van een gebouw, de gebruiker zelf en de wijze van het gebruik van het gebouw, is de kern van ons advies.

Verantwoord

Heel vaak worden er adviezen gegeven door verschillende partijen. Iedere partij heeft hierin zijn eigen belang dat zijn/haar advies wordt opgevolgd of zijn/haar product wordt toegepast. Op zichzelf kunnen dit oprechte adviezen en adequate producten zijn. Het bewaken van de integraliteit is hierbij echter van essentieel belang. Daarom bieden wij hierin onafhankelijk advies.

Daarnaast wordt vaak voorbij gegaan aan degene die gebruik maakt van het gebouw. Zo kan het, afhankelijk van diverse factoren, wellicht beter zijn om maar beperkte maatregelen toe te passen. De relatie tussen de ‘ verduurzamings-potentie’ van een gebouw, de gebruiker zelf en de wijze van het gebruik van het gebouw, is de kern van ons advies.

Verduurzamen

Verduurzamen van vastgoed is een proces van verkenning, maatwerk, voorbereiding, uitvoering, nazorg en borging, afgestemd op uw eigen toekomst!

De toe te passen maatregelen dienen op de eerste plaats goed op elkaar worden afgestemd. Vrijwel altijd is het voorkomen van energieverlies de hoogste prioriteit. Een gehele inventarisatie vindt plaats en geeft een duidelijk beeld in de ‘potentie van verduurzamingsmaatregelen’. Hierna volgt een inventarisatie van de vormen van energieopwekking (zon, wind, restwarmte e.d.) en de wijze waarop deze worden aangeboden of kunnen worden toegepast. Daarna is het beperken van deze energie of de leverantie het laatste aandachtspunt in de techniek.
Naast alle fysieke en technische maatregelen wordt aandacht geschonken aan flankerende zaken zoals bewustwording, gedrag,  juiste afstelling techniek en beste  inkoop van energie. Pas als alle aspecten zijn onderzocht kan er, rekening houdend met het gebruik of de gebruiker, een deugdelijk maatwerk-advies worden afgegeven.

Vastgoed

Wij zorgen voor het verantwoord verduurzamen van vastgoed in de breedste zin van het woord: van woning, verenigingsgebouw, bijeenkomstgebouw, kantoren tot en met bedrijfsgebouwen. Elk pand heeft zijn eigen identiteit, mogelijkheden en benadering. Daarom werken wij altijd met een advies op maat voor de betreffende gebruiker in relatie met zijn of haar huisvesting.

Mocht u als opdrachtgever besluiten om
maatregelen uit te voeren dan kunnen wij alle voorbereidingen hiervoor oppakken (opstellen technische omschrijvingen, engineering, offertes, beoordeling, gunning, planning). Tijdens de uitvoering kunnen wij toezicht houden en of directie voeren tot en met de oplevering. Na de realisatie is het belangrijk dat de verwachtingen ook uitkomen. We zullen om deze reden de techniek geruime tijd blijven monitoren en samen met u bespreken. Deze nazorg is essentieel. Daarnaast voeren wij ook aankoopkeuringen uit voor woningen en maken thermografische opnames.

Wilt u advies over uw eigen vastgoed? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

verduurzamen, duurzaam, duurzaamheid, bouwen, woning, huurwoning, appartement verduurzamen, isoleren, zonnepanelen, maatwerk, onafhankelijk

verduurzamen

Verduurzamen van vastgoed is een proces van verkenning, maatwerk, voorbereiding, uitvoering, nazorg en borging, afgestemd op uw eigen toekomst!

De toe te passen maatregelen dienen op de eerste plaats goed op elkaar worden afgestemd. Vrijwel altijd is het voorkomen van energieverlies de hoogste prioriteit. Een gehele inventarisatie vindt plaats en geeft een duidelijk beeld in de ‘potentie van verduurzamingsmaatregelen’. Hierna volgt een inventarisatie van de vormen van energieopwekking (zon, wind, restwarmte e.d.) en de wijze waarop deze worden aangeboden of kunnen worden toegepast. Daarna is het beperken van deze energie of de leverantie het laatste aandachtspunt in de techniek.
Naast alle fysieke en technische maatregelen wordt aandacht geschonken aan flankerende zaken zoals bewustwording, gedrag,  juiste afstelling techniek en beste  inkoop van energie. Pas als alle aspecten zijn onderzocht kan er, rekening houdend met het gebruik of de gebruiker, een deugdelijk maatwerk-advies worden afgegeven.

verduurzamen woning, verenigingsgebouw, pand, kantoor, bedrijven, duurzaam, milieu

vastgoed

Wij zorgen voor het verantwoord verduurzamen van vastgoed in de breedste zin van het woord: van woning, verenigingsgebouw, bijeenkomstgebouw, kantoren tot en met bedrijfsgebouwen. Elk pand heeft zijn eigen identiteit, mogelijkheden en benadering. Daarom werken wij altijd met een advies op maat voor de betreffende gebruiker in relatie met zijn of haar huisvesting.

Mocht u als opdrachtgever besluiten om
maatregelen uit te voeren dan kunnen wij alle voorbereidingen hiervoor oppakken (opstellen technische omschrijvingen, engineering, offertes, beoordeling, gunning, planning). Tijdens de uitvoering kunnen wij toezicht houden en of directie voeren tot en met de oplevering. Na de realisatie is het belangrijk dat de verwachtingen ook uitkomen. We zullen om deze reden de techniek geruime tijd blijven monitoren en samen met u bespreken. Deze nazorg is essentieel. Daarnaast voeren wij ook aankoopkeuringen uit voor woningen en maken thermografische opnames. 

We werken samen met gecertificeerde adviseurs en kunnen zorg dragen voor Energielabels en maatwerkadviezen voor Woning- (EPA-W) en Utiliteitsbouw (EPA-U) en voor een Meerjaren onderhouds- en beheersplan (mede gebaseerd op conditiemetingen). 

Wilt u advies over uw eigen vastgoed? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

Onze partners:

Huis van de Sport, partner
Media INN, partners
ProQESH partner
Energielabel zuid-limburg, partner